Kontakt

Admirál
Filip Dohnálek — filip@taborhroch.cz — 777 810 259

Admirál turnusu 2016
Honza Šturm — info@taborhroch.cz — 737 969 545

Sekretářka
Naďa Dohnálková — 777 813 160

 

Tábor pro děti – občanské sdružení
L. Zápotockého 3096 Kladno 27201
Zaregistrované u Ministerstva vnitra dne 25.1.2011
pod č.j. VS/1-1/82885/11-R
IČ: 22906444

bankovní účet: 1550595023/3030
jako variabilní symbol použijte prosím rodné číslo dítěte