Den 1.

Vyrazili jsme v 9:30 ráno z Hlavního nádraží v Praze. Ve vlaku jsme se stihli seznámit se všemi kamarády z tábora, a tak nám cesta do Rožmberku rychle utíkala. Zručně jsme postavili tábor a hned poté jsme se zchladili v osvěžující Vltavě.

Vedoucí nám vysvětlili, co a jak bude následujících 14 dní na táboře probíhat a Moudrý klobouk nás rozdělil do čtyř kolejí. Po parádní polévce k večeři jsme si sedli k ohni a zazpívali si vodácké písničky. První den Tábora Hroch jsme zahájili úspěšně. Unavení jsme se vydali na kutě a už teď se tešíme na další dobrodružství.